VISUELE IDENTITEIT
RPA EXPERTS
Robotic Process Automation kan deeltaken van een medewerker overnemen zodat de medewerker zich kan toeleggen op het toevoegen van waarde voor de klant. RPA maakt het mogelijk om rule-based processen te automatiseren. Veel administratieve handelingen worden nog altijd door medewerkers uitgevoerd, maar met RPA het mogelijk om, met behulp van software, brondata uit verschillende (online) systemen te halen en deze samen te brengen zoals een fysieke medewerker dat kan. 

Voor het logo hebben we een monogram van de letters RPA gemaakt. Als expert wil je namelijk kracht en ownership uitstralen en een goed monogram doet dat. RPA Experts onderscheidt zich niet in de techniek, maar gebruikt techniek om werk voor mensen uitdagender te maken. Daarom kiezen we ervoor om de techniek achter RPA niet uit te leggen in het logo. De enige verwijzing naar techniek die in het logo zichtbaar is, is de verbinding tussen het monogram en de letters RPA. Deze verbinding verwijst naar de illustratie van procesverbindingen die in de identiteit veelvuldig terugkomt. 
In de huisstijl is techniek wel zichtbaar, maar in de achtergrond. De meeste aandacht gaat uit naar de menselijke kant van RPA. 
Ook in het drukwerk ligt de nadruk op de menselijke kant van RPA. In de teksten wordt uitgelegd wat RPA doet, in d beelden ligt de nadruk op het resultaat. 

You may also like

Back to Top