PROGRAMMABOEK PMC HERREGISTRATIE SCHOOLLEIDERS
Vanaf 2018 moeten schoolleiders in het primair onderwijs geregistreerd zijn in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO). Na deze registratie volgt de herregistratie. PMC biedt hiervoor geaccrediteerde opleidingsmodules op Post-HBO niveau. Dit programmaboek biedt een compleet overzicht van alle 7 professionaliseringsthema’s en bijbehorende modules. De opmaak is overzichtelijk ingedeeld per module. Het boek is samengesteld in samenwerking met Herregistratieschoolleiders.nl en Klant Kennen.

You may also like

Back to Top